افزایش استفاده از بدافزارهای استخراج در حملات سایبری

حملات سایبری

بر اساس گزارش شرکت امنیت سایبری Check Point Research، صنعت ارزهای رمزنگاری مانند هر صنعت دیگر در برابر حملات سایبری بسیار آسیب پذیر است. زیرساخت های ابری یک هدف بزرگ برای حملات استخراج در سال 2019، هیچ سازمان و زیرساختی، صرف نظر از اندازه آن، از حملات سایبری در امان نبود. جرایم سایبری می تواند […]

نوشته افزایش استفاده از بدافزارهای استخراج در حملات سایبری اولین بار در کوین سرا. پدیدار شد.