تبعات اقتصادی شیوع کرونا یک بانک آمریکایی را به تعطیلی کشاند

اولین بانک سقوط کرد روز گذشته هنگامی که نخستین بانک آمریکایی به دلیل فروپاشی اقتصادی ناشی…

سوء استفاده از ابزارهای مقابله با کرونا برای افزایش سطح نظارت و نقض حریم خصوصی توسط دولت‌ها

ابزارهای نظارتی جدید هفته‌ی گذشته گزارشاتی منتشر شده که نشان میداد مرکز کنترل بیماری‌ها(CDC) به نام…

تبعات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در سه مرحله تجربه خواهد شد

تاثیر شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارها اقدامات کشور‌ها برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا…